Mỗi tuổi mỗi kiểu éo le


Có phải là người ta…
Ở tuổi dậy thì: cảm thấy cứ như cái gì mình cũng biết hết rồi.
Ở tuổi mới lớn: cảm thấy cái gì mình cũng không biết.
Ở tuổi già: cảm thấy chẳng muốn biết cái gì nữa cả.

Đăng ngày: 17:18 30-11-2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s