Có đôi lần vì sao?…


Cũng có thể em chưa từng yêu anh
Vì trái tim chỉ đôi lần nhung nhớ.
Cũng có thể không còn yêu anh nữa
Nên hững hờ, em chẳng chút luyến lưu.
Nhưng nếu thế, có đôi lần vì sao
Nghe tin anh, em cắn môi, chực khóc
Em ích kỉ hay bởi vì em ngốc?
Thấy trong lòng rất thật những hờn ghen…
24/02/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s