Mùa lá rụng


Anh ơi đừng vội đi

Mùa này đang rụng lá

Cành trơ khắc khoải quá

Vươn cánh tay kiếm tìm

Chỉ níu được

Những luồng chơi vơi…

Chiều ấy đầy vơi

Em nhìn những tàng cây không còn lá

Khẳng khiu khắc mình trên nền xám buồn lạ

Em nói với anh rằng:

“Mùa này đang rụng lá

Anh ơi, đừng vội đi!”

 

Ngày 28/02/2011

 

One thought on “Mùa lá rụng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s