Social Media không phải chiếc đũa thần và nên theo sau tổ chức sự kiện


Bt đu là t hi tho Social Media do MaC t chc 2009, sau đó là làm Social Media ca VC, như vy có th nói là mình có tí duyên s vi Social Media. Nhưng nói chung, cái gì c dính vào Social Media thì dường như ai cũng vy, chém nhiu hơn là… làm. Nhiu ln đnh viết 1 bài review, ít nht là share 1 ít cm nhn ca mình v Social Media (dù là có rt ít kinh nghim) nhưng vì quá cu toàn, ngi làm survey đ điu tra các th, thy khó quá, chém gió mà ko có cơ s thì mình chúa ghét, nên li thôi, ko viết. My hôm nay li có chút duyên n: nào là đnh v thăm li VC, nào là đc được 1 bài dch v Social Media, 1 vài cái stt liên quan đến bài dch y, nên s viết mt chút.

Song ngn gn thì có my đim thế này:

– Social Media (SM) đc cho là rt kì diu vì có th tương tác vi khách hàng, vi cng đng, có tiếng nói trc tiếp vi khách hàng, vi cng đng. Thế nhưng nhìn nhn li mt tí thì s thy trong 1 môi trường mà ko ai nói, có người đng lên nói thì tiếng nói y s được nghe, ngược li trong 1 môi trường mà ai ai cũng thi nhau nói, thì chn có người nghe nào mun nghe, và như vy, tiếng nói y tr nên khá vô ích.

– SM có th tiếp cn rng rãi vi khách hàng bi hin gi mt phn đông đo khách hàng, hoc ít nht là lp khách hàng tim năng (nhng người tr hin gi chưa có sc mua mnh nhưng chính là nhng người mua hàng thông minh và có kh năng chi tiêu đáng k trong tương lai) s dng các mng xã hi. Thế nhưng: người ta đó ko có nghĩa là mình có th chm vào người ta. Nói như
trên facebook, người ta có th d dàng tick like 1 page nào đó, nhưng ko nhiu người trc facebook 18/24 hay biết cách phân loi friends, pages đ theo dõi feed ca nhng page, nhng bn bè mà h tht s quan tâm. Có nhng page t hào h có c 1 lượng rt ln fan, nhưng s fan y đ làm gì nếu tuyt đi đa s ch hàng ngày xem top news hay xem most recent news vào vài thi đim nht đnh và chng bao gi thy 1 cái feed nào t cái page có s lượng fan rt ln đó?

– SM giúp doanh nghip xây dng mi quan h gn gũi vi khách hàng: Nào là bng cách nói chuyn vi khách hàng như bn bè, quan tâm h, tương tác vi h,… Thế nhưng: Có c đng tips tương tác vi khách hàng, và các page thi nhau áp dng, mt khi có s rp khuôn như thế, liu rng còn có là tips? Page nào cũng đăng ti nhng câu status quan tâm đến khách hàng, nào chúc cui tun vui v, nào chúc ngày mi may mn,… th hi có còn gì đc bit, có còn gì personal, có còn gì khiến khách hàng cm thy điu đó đúng là viết cho h, cho riêng h? Và theo mt ít kinh nghim ca bn thân, thì vic kích thích khách hàng tương tác vi mình là điu ko h d dàng chút nào. Viết 1 cái stt trên profile bn thân thì đơn gin biết bao, bi cái stt đó ging như nói hello vi lp hc ca mình. Còn khi viết 1 cái stt trên page ca công ty, ca t chc thì đó là chy ra đường và hét lên hello vi ai đó mà mình ko tht s biết h là ai và h cũng ko biết là có phi mình chào h.

– SM phi chu mt sc ép cnh tranh khng khiếp bi vì các công ty, các t chc phi cnh tranh vi bn bè và gia đình ca người dùng. Khi không trên môi trường SM, đi th cnh tranh ca các công ty, các t chc là nhng công ty, các t chc khác cùng industry. Còn khi trong môi trường SM, đi th cnh tranh ca các công ty, các t chc ko ch còn là nhng công ty, nhng t chc cung cp li ích tương t như h, mà ch yếu là t bn bè, gia đình, nhng người thân yêu ca khách hàng h. Các công ty, các t chc phi cnh tranh đ cùng chiếm ly 1 chút mi quan tâm ca người dùng mng xã hi. Mà các trang mng cng đng mnh m nht là nhng trang đ gi liên lc và trao đi tình cm s quan tâm. Khi nói v s quan tâm và tình cm thì: nói cho cùng, 1 công ty cung cp laptop cho tôi vn ch là 1 công ty, chng bao gi là bn ca tôi c. Nói như vy ko phi SM vô vng, ch là SM ko kì diu và d dàng như mi người vn tưởng.

Bn thân mình chưa tht s cm thy s hu hiu ca SM cho đến tn 2 tun trước đây, khi tham gia 1 cuc thi do The Nielsen Company Vietnam t chc, được gp nhng bn bè thú v, được tương tác vi các anh, ch
Nielsen, cm thy yêu quý h, yêu quý công ty. Chính nhng tình cm đó dn ti s hào hng ch đi nh v chương trình đ t tag mà tìm li bn bè và nhng anh, ch
Nielsen, thm chí vào page ca Nielsen tng ngày đ kim tra xem nh đã được upload lên chưa. Đó là ln đu tiên cm thy 1 cái facebook page tht s là cn thiết, là ln đu tiên cm thy mình s tc điên nếu Nielsen ko có online presence. Và tht s mà nói, mình chưa bao gi yêu quý mt công ty nào như The Nielsen, dù gi s là mình ko đt gii cao trong cuc thi đó thì vn c yêu quý như thế.

Suy nghĩ li chính hành vi và cm xúc ca mình đng góc đ khách hàng và mt ít kinh nghim đng góc đ người đi din tương tác vi khách hàng thì mình thy vn đ rt quan trng đây là mi quan h!

Đ khách hàng chú ý ti bn, đ h tương tác vi bn, đ h cho bn tiếp cn h, đ bn cnh tranh được vi bn bè ca h trong cuc chiến dành tình cm ca h, thì hãy tr thành 1 người bn ca họ đã.

Trên facebook này có bao nhiêu người chưa tng quen biết, ch vì facebook mà thành bn bè? Có th có, nhưng s đó chng là gì so vi s lượng nhng người đã là bn bè và ch mượn facebook đ kết ni thêm vi nhau mà thôi? Tương t như vy, các công ty, các t chc đng o tưởng ch vi 1 cái fan page mà xây dng mi quan h vi khách hàng ca h. Mng xã hi ch yếu là công c đ
tht cht mi quan h đã có mà thôi.

Cũng nh Nielsen mà mình hc được 1 bài hc có ích: đ tăng tính hiu qu, tính tương tác ca s hin din ca công ty trên các mng xã hi, mt công c cc kì hu hiu chính là t chc s kin. Các tips cho SM mi ch dng ch “hãy post nh v s kin mà khách hàng ca bn tham gia lên page và tag h khi s kin kết thúc” nhưng nhng tm nh y ly t đâu? Nhng người làm SM mi ch quá chú tâm vào vic “post gì” đ ri than th, biết tip là vy nhưng đâu có nh đ post mà chưa chú tâm vào vic “ly gì đ post”. Nói cách khác, đ đy đ hơn, cái tip y hãy là: hãy bt đu t t chc s kin, và ri sau đó hãy tht năng n tương tác vi khách hàng ca bn trên các mng xã hi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s