Làm thế nào khi bạn có một cấp trên kém hiệu quả?


Hôm qua nói chuyn vi E, lâu lm mi li nói chuyn vi nhau, E. k mt vn đ v d án ca bn ý liên quan đến phát trin t chc khá hay! Vn đ xoay quanh câu hi: làm thế nào khi trưởng d án là mt người kém hiu qu, khiến cho d án hot đng không tt và đánh mt nhiu thành viên có năng lc?

Tình hung là: bn E. tham gia mt d án tình nguyn ca sinh viên ti nước ngoài vi tư cách vice-director và có mt bn director không được hiu qu cho lm. Bn director kia có mt s “triu chng” ca vic kém hiu qu v mt qun lý như: quan trng hóa nhng vn đ không đáng nhn được nhiu s
ưu tiên đến thế, lo vic này là li b quên vic kia, chưa có cái nhìn bao quát toàn cnh công vic nên phân công vic b ri lon và d án hu như luôn trong tình trng nước đến chân mi nhy,… Nói chung, bn y khiến cho d án khá ri lon. Ngoài ra, bn y còn khá kiêu hãnh, không gii communicate nên thường làm mt lòng đi tác, nh hưởng xu đến các mi quan h ca d án. Thêm na, bn y li hay nhanh chóng tha mãn vi bn thân, sau mt s kin là không lo đến nhng vn đ hu s kin na mà nhanh chóng “dn quân” đi ăn chơi, b mc nhiu vic quan trng sau s kin. Nói mt cách khác, là bn y không có thái đ và tinh thn làm vic bn b, lâu dài.

Nếu đ bn y tiếp tc điu phi d án thì nhiu thành viên d án s ngng tham gia, d án cũng không mang li ý nghĩa gì đáng k. Phi gii quyết như thế nào?

E. có 3 gii pháp:

 • Đ cho bn director tiếp tc điu phi d án, và E. s nhn ly trách nhim và c thế thc hin nhng vic mà l ra thuc phn s ca bn kia. C E. và mình đu đng ý là cách này không làm xáo trn nhiu cu trúc ca d án song li không được hay cho lm vì nhng lí do sau:
  • Danh không chính thì ngôn không thun. Các thành viên trong d án s không thoi mái khi E. giao vic. C th, thường thì mi người s cm thy không thoi mái, không sn sàng và không nhit tình khi h “được”/”b” giao vic bi mt người mà h cho là không có/chưa đ quyn giao vic cho h.
  • T vic thành viên không thoi mái khi nhn vic và thc hin, tinh thn làm vic và không khí trong d án s khá nng n, căng thng.
  • Thm chí, dù vice-director có làm tt vic ca director thì s “vượt quyn” này vn dn dn gây ra mt hình nh ít thin cm v vice-director trong mt thành viên, đy xa khong cách và gim s n phc ca thành viên vi vice director.
  • Mi quan h gia vice-director và director s xu đi.
 • Nói chuyn vi bn director đ bn y t đng step down và E. làm director ca d án. Cách này nếu có th thc hin thì dĩ nhiên là rt tt nhưng li không h d thc hin, vì theo kinh nghim ca mình, thường thì khi đó bn director hin ti s b chm t ái cao. Dù trước đó bn y ch nhn làm director đ có danh nghĩa và làm đp resume ch không có s cam kết và đng cơ thc s đi vi d án, thì cm giác b người khác thay thế v trí ca mình s khiến bn y cm thy b gim uy tín vi người khác, e s người khác nghĩ rng hoc chính bn y cm thy nguy cơ ca cm giác mình kém ci hơn người s thay thế mình. Do đó bn y s có mt s kháng c nht đnh (nếu không mun nói là mt s kháng c không h d chu). Nếu thành công thì không có gì đ nói. Còn nếu không, sau đó vice director và director s rt khó đ tiếp tc làm vic vi nhau, trong khi s t ái s khiến bn director bám tr li, vy thì người ra đi kh năng cao s là E. Khi đó xôi hng bng không, E. s không th làm gì thêm cho d án ngoài vic step out và nhìn nó chết dn chết mòn.
 • Phân tán quyn lc ca director bng cách thành lp mt executive board gm nhng thành viên tâm huyết và có năng lc đ điu phi d án. Khi đó, bn director s không còn ph trách quá nhiu vic, mà tng mng s có tng thành viên có năng lc ph trách, do đó, công vic ca d án s đng đu gia các mng hơn và chy suôn s hơn. Bn director dn dn mt đi quyn lc thì s kém hiu qu ca bn y cũng s ít nh hưởng đến hiu qu công vic ca c d án hơn. Cách này nghe thì rt hay nhưng theo mình cũng có vn đ thc s cn phi cân nhc vì nó gây ra nhiu tác đng đáng k, hơn na, đây là cách duy nht trong c 3 cách s đ li tác đng lâu dài cho d án, không ch trong năm nay (cabinet này) mà còn c các năm sau (các cabinet sau):
  • Khi quyn lc đã được phân tán ra theo cu trúc có 1 executive board như thế này, dù ch trong 1 năm nay thì sau này s rt khó đ tr li cu trúc 1 director, vì bt kì mt director nào có ý đnh b cu trúc executive board s b cho là thu hi + tp trung quyn hn và trách nhim vào bn thân mình, và ít nhiu gì, cũng s khiến cho thành viên có cái nhìn tiêu cc v director đó.
  • Cu trúc executive board s hp lí khi có mt đi ngũ vi nhiu thành viên có năng lc, có kinh nghim đ đm nhn trách nhim, nhưng li t ra bt li nếu ch có mt vài thành viên gii. Thiếu ht nhân s tt đ làm đy executive board này s dn ti vic trao trách nhim và quyn hn cho nhng thành viên không đ tt, có th không gii quyết được thu đáo các vn đ h chu trách nhim trong khi nhng người có năng lc đ gii quyết nhng vn đ đó, trên danh nghĩa, li không có quyn gii quyết chúng. Vic phân b quyn hn và trách nhim như thế này rõ ràng là s tr thành không efficient. Và do đó, nếu như cabinet sau (đi ngũ thc hin d án sau) mà không có mt nhóm nhiu thành viên tt như hin gi E. đang có thì cu trúc t chc như thế này s tr thành bt li cho d án.

Nói chung là khi nghe E. k mình cũng bt đu ngi nhăn trán, thy tình hình tht là u ám và nhc đu. Nhưng ngay khi bt đu suy nghĩ nghiêm trng đ tìm cách gii quyết thì mình lin nh ra đây là vn đ ca E. ch không phi ca mình, mình đã hao mòn 2 năm nay vì nhng th nhc đu như thế ca MaC FTU ri, ln này là mt ln hiếm hoi có vn đ hay mà mình không phi mó tay gii quyết, được phép sung sướng đng ngoài xem phim nên ngng suy nghĩ ngay lp tc. :)) Tht là tò mò + háo hc không biết E. s gii quyết vn đ này như thế nào đây. Ch xem nhé! 😉

4 thoughts on “Làm thế nào khi bạn có một cấp trên kém hiệu quả?

 1. Hey, xem chừng anh E. cũng mắc vấn đề nhỉ : ). Em lựa chọn phương án 1.
  Phương án 3 khá hay, nhưng risk cao quá, nếu thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại thì sẽ loạn lắm, và nếu xét về lâu dài, p.án này cần 1 số lượng khá “chất” mới duy trì được, trong đk khan hiếm nguồn lực ở các t.chức SV và sự mới mẻ của JVN thì đúng là khá mạo hiểm.
  Phương án 2 xét với tính cách của Leader hiện tại thì khá là stupid :).

  Like

 2. Nếu là dạng kiểu hoạt động sinh viên, mang tính bình đẳng và dân chủ cao thì nên thẳng thắn nói ra quan điểm điều hành và cách nhìn nhận của mình, từ đó tìm hiểu thêm về động cơ hoạt động của cả 2 và giải pháp để dung hòa được quyền lợi đó. Còn nếu không win-win được thì cứ theo cơ chế dân chủ mà làm thôi.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s