Tôi đóng mọi cánh cửa

Đôi khi những giác quan của chúng ta cũng như những chiếc cửa mở ra thế giới. Nhưng đôi khi tràn qua những cánh cửa đó là những cơn gió lạnh, làm cho tâm hồn chúng ta trở nên lạnh lẽo và xáo trộn…