Social Media không phải chiếc đũa thần và nên theo sau tổ chức sự kiện

Bắt đầu là từ hội thảo Social Media do MaC tổ chức 2009, sau đó là làm ở Social Media của VC, như vậy có thể nói là mình có tí duyên số với Social Media. Nhưng nói chung, cái gì cứ dính vào Social Media thì dường như ai cũng vậy, chém nhiều hơn…