Beginner’s mind

In that course on religions of the East that I took, Mac taught us about ‘beginner’s mind’. Back then, I didn’t really understand why it’s important and how hard it is to obtain it. Now I know that to be in love with life every minute, every hour, every day necessitates such a mentality. And…

Bài học về lòng bao dung

Ngày ở Fort Collins có lần Mac kể câu chuyện về 1 người đàn ông Tây Tạng. Ông giữ 1 tấm ảnh nhỏ trong ví nhưng bị quy phạm vào vấn đề chính trị, nên đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và tra tấn dã man.

Mac kể ngày thầy đến sân bay để đón ông, trông ông nhỏ thó và rõ ràng là phải chịu đựng những sự hành hạ dã man về mặt thể chất. Nhưng trái lại, Mac nói thầy gặp hiếm người có sự lạc quan, nhân ái và bao dung đến thế…