[Đi và Thấy] Câu chuyện chính trị Đài và một vài suy nghĩ

Chuyến thăm Tòa nhà Tổng thống (Presidential Building) ở Đài Bắc là một trong những trải nghiệm để lại cho mình nhiều ấn tượng và suy nghĩ nhất trong số tất cả các điểm thăm quan ở Taipei. Tuy đây không phải là một điểm du lịch phổ biến cho lắm với du khách Việt…