Ghen tị và kiêu hãnh

Mình nghĩ mình sống sót qua được tất cả những ngày này một phần lớn là nhờ (và nên nhờ) một niềm tin giản đơn thế này thôi: rằng ghen tị hay kiêu hãnh đều là đã để người khác định đoạt cuộc sống của chính mình. :)) Bằng việc ghen tị, mình đã để…