Vì cuộc sống đẹp hơn ta thấy

Bài viết này nói về những sở thích của bản thân tôi, có thể không mang lại nhiều lợi ích cho bạn. what makes life beautiful Thật lâu mới viết về những thứ tôi thích. Lý do thứ nhất: trong một thời gian dài đã cảm thấy quá khó để có thể thực sự thích…

Những loài hoa yêu thích

Rất nhiều người thích những loài hoa diễm lệ như hoa lan, hoa ly,… Nhưng đối với mình, hoa thì có 2 điểm để thích: hoặc là vì vẻ đẹp, hoặc là vì hương thơm. Đối với mình mà nói thì hương thơm quan trọng hơn, nên những loài hoa yêu mình thích nhất chủ…