Thay máu tổ chức – cần làm khi cải tổ

Mỗi tổ chức không nên là một chiếc ao tù: chỉ có đường nước vào mà không có đường nước ra thuận tiện. Bởi với ao tù, nước không tự động xanh trong mà phải tốn nhiều công sức bên ngoài. Một lí do nữa, thiết lập lại cơ cấu mới của tổ chức cần phải có sự thay máu của tổ chức.
Thay vì cố bám níu lấy khả năng thuyết phục người khác và lí luận sắc sảo của bạn để chiếm lĩnh dư luận nội bộ, điều bạn nên làm trước hết thực chất là: đào một đường nước ra. Sau đó hãy tiếp tục công cuộc cải tổ của bạn.