Than thở thanh minh

Hải ngồi ngơ ngẩn bên thềm

Tay thời cầm sách, lòng thèm đi chơi.

Quy luật bù trừ của tự nhiên

làm thế nào để giải thích là đi bốt cao thì dắt xe lại khổ? Rằng đi guốc cao thì khi dắt xe, vấn đề là đau ở vai chứ ko phải là đau ở chân?