Vài điều cơ bản về forum marketing

Sau khi đọc khoảng 30 bài về truyền thông trên forum và một số tài liệu về truyền thông trên mạng xã hội, có thể thấy các quan điểm đều thống nhất ở một số điểm. Như vậy đây là những điều mỗi người cần biết trước khi bắt tay vào thiết kế một kế…

Tiến trình phát triển của marketing

Từ lâu đã định viết chuỗi bài dạng marketing for dummies, viết lại về những thứ đã được học trong trường vì 2 lí do: 1/ Review những gì đã học: tự tóm tắt, viết lại những gì đã học cũng là một cách để mài sắc những gì đã học. Nhưng quan trọng hơn…