Để đọc hiệu quả hơn (Tips for effective reading)

Lâu rồi không có thời gian để viết blog! Thay vì viết blog hay làm những việc khác để giải trí thì mình chuyển hết thời gian đó sang việc đọc sách tại thời gian này có hơi nhiều thứ cần phải đọc. Dưới đây là vài tips mà mình thường sử dụng khi đọc…