Sài Gòn mỗi phút đều là đang sống

Sài Gòn sáng thứ 7. Nắng vàng tươi trên những mái nhà. 🙂 * Từ ngoài nhìn vào, Sài Gòn tưởng như rất xô bồ, bon chen. Sống rồi mới biết thật ra không phải vậy. Là Sài Gòn năng động, đầy sức sống. * Nghĩ tới một người vào Sài Gòn sống, trước đây mình…