The wedding vow

Great I have found something that would save me the headache of writing a wedding vow (if someday I turn out to decide that getting married is a good idea). I would just have to play this song for my part lol.
I can’t promise to be someone for a man to protect. Actually, I will promise to be “his remedy”.
Come whatever, I’ll be the shelter that won’t let the rain come through. […] I promise you will see that I will be your remedy.

Advertisements

Hồng Đậu Sinh Nam Quốc dịch thơ

Thích bài hát này đã lâu, đọc được bản dịch và giải nghĩa thơ này của tác giả Ngo Ho Anh Khoi hay quá nên copy lại một đoạn ở đây. Bài viết đầy đủ của tác giả rất hay, có giải thích sự tinh tế trong hàm ý của từng câu. Phải đọc hết cả bài…