Falling star


By Kiều Quốc Hưng on Thursday, March 10, 2011 at 10:47am

A star is falling

From the far far sky

Or is it your name

Falling from my life ?

Still in the darkness

Glowing the star lights

But inside my chest

It’s an empty night…

A star just died off

The sky stays unchanged

A name just died off

My heart’s sunk in pain…

Knowing we would part

From the beginning

Why when we broke up

Tears were still running ?

A name is fading

Water blurs the eyes

A star is falling

From the far far sky…

(Made by some memories of the past and a teacher’s vietnamese poem, with a glass of fine wine)

To you.

Nguồn: Kiều Quốc Hưng’s facebook profile

Đây là một trong những bài thơ mình vô cùng yêu thích. Một hôm học môn Giao dịch, cô Hoàng Ánh có đọc một bài thơ gì đó, ý đại loại là một vì sao rơi xuống khỏi bầu trời hay là tên em đã rơi khỏi đời tôi… nghe rất hay. Ban đầu mình còn thuộc hai câu thơ đầu tiên, nhưng sau khi đọc bản dịch tiếng Anh này của bạn Kiều Quốc Hưng thì thấy quá hay nên đã thuộc lòng và không nhớ được bài thơ tiếng Việt nữa, thỉnh thoảng lại đọc nhẩm trong đầu, thấy rất thú vị. 2 khổ cuối là bạn Kiều Quốc Hưng sáng tác thêm, tuy có kém hình tượng hơn nhưng ý thơ cũng rất hay. Vô cùng cảm ơn bạn Kiều Quốc Hưng đã dịch và share bài thơ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s