Những loài hoa yêu thích

Rất nhiều người thích những loài hoa diễm lệ như hoa lan, hoa ly,… Nhưng đối với mình, hoa thì có 2 điểm để thích: hoặc là vì vẻ đẹp, hoặc là vì hương thơm. Đối với mình mà nói thì hương thơm quan trọng hơn, nên những loài hoa yêu mình thích nhất chủ…