Có đôi lần vì sao?…

Cũng có thể em chưa từng yêu anh
Vì trái tim chỉ đôi lần nhung nhớ.

Advertisements

Ảo ảnh

Suốt đời anh là giấc em mơ
Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện…