Thành công có cần tài năng?

Mình vẫn còn nhớ kết quả bài thi học kỳ toán năm lớp 4. Hồi đó, cả lớp có mình và một bạn nữa được điểm 9, 10 trong khi tất cả – tất cả các bạn còn lại đều được từ điểm 6 trở xuống. Lý do là bởi vì có một bài toán…