Không phải là lãnh đạo bẩm sinh


“Abraham Zaleznik, giáo sư danh dự của Harvard, thừa nhận rằng có hai kiểu lãnh đạo như sau: một là lãnh đạo bẩm sinh và một là qua quá trình rèn luyện phấn đấu để làm lãnh đạo. Quá trình phát triển của kiểu lãnh đạo thứ nhất tương đối suôn sẻ. Kiểu lãnh đạo thứ hai thông thường phải chịu đựng cuộc sống trong quá trình lớn lên, cảm thấy mình thật khác biệt, thậm chí cô đơn.

Vì vậy, họ có một cuộc sống nội tâm phát triển rất phức tạp. Khi họ càng trưởng thành, họ hoàn toàn độc lập, chỉ dựa vào niềm tin và ý tưởng của mình. Theo Zaleznik, kiểu người lãnh đạo thứ hai này là người hướng nội, tự tin và là người có khả năng thu hút.”
Trích “Hành trình trở thành nhà lãnh đạo” (On becoming a leader) – Warren Bennis.

One thought on “Không phải là lãnh đạo bẩm sinh

  1. Mỗi loại có mỗi cái hay, nhưng loại 1 được tiếp xúc nhiều với những ý tưởng, cơ hội nên sẽ dễ thành công (và nếu có thất bại, cũng dễ bắt đầu làm lại hơn loại thứ 2) 😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s