Vấn đề đàn ông ga lăng và hoán đổi giới tính để thấy sự công bằng


Mình thấy một trong những than phiền thông thường của phụ nữ hiện tại là đàn ông Việt Nam kém ga lăng quá. Thậm chí có quan điểm cho rằng đàn ông Tây ga lăng hơn đàn ông Việt, nếu muốn lấy được chồng ga lăng thì nên lấy chồng Tây. Một trong những tranh luận “phản pháo” thường nghe nhất của đàn ông Việt, cũng theo quan sát của mình, là: “Phụ nữ ra sức đòi bình đẳng mà tại sao cứ đòi đàn ông ga lăng? Bình đẳng phải có nghĩa là ai cũng như ai, trách nhiệm và quyền lợi ngang bằng.”

Vấn đề mình thấy ở đây là: chính nhận thức đó của đàn ông thể hiện đàn ông chưa nhận thức ra được vấn đề bất bình đẳng giới và cán cân bất lợi của sự bất bình đẳng này nghiêng về phía phụ nữ.

Nếu cho rằng đã là bình đẳng, trách nhiệm và quyền lợi như nhau, vậy đâu là những điều kiện để thực hiện được những trách nhiệm ngang bằng đó? Những “yếu tố đầu vào” cho cái đầu ra “ngang bằng trách nhiệm” đó có ngang bằng không? Nếu yếu tố đầu vào không ngang nhau thì hiển nhiên kết quả đầu ra không thể như nhau được. Bằng không, yếu tố đầu vào chênh lệch mà bắt buộc kết quả ngang nhau, thì đó mới chính là sự bất công bằng. Yêu cầu phụ nữ có trách nhiệm như đàn ông, đừng trông cậy nhờ vả gì đàn ông và đừng trông mong gì ở sự ga lăng của đàn ông, vậy hãy làm sao để phụ nữ có yếu tố đầu vào ngang bằng như đàn ông. Nhưng điều này có thể xảy ra?

Đàn ông nào không nhận ra được trừ vận động viên nữ ra thì đàn ông nhìn chung khỏe mạnh hơn phụ nữ? Vậy tại sao đòi hỏi phụ nữ phải “san bằng trách nhiệm”?

Và những đàn ông tự cho mình giỏi giang hơn phụ nữ, vậy hãy đặt ra câu hỏi tại sao phụ nữ muốn bình đẳng thì phải có trách nhiệm tương đương lại là điều công bằng?

Mình nhớ tới một câu chuyện nho nhỏ đọc hồi nhỏ về một vị quan tài xử án. Câu chuyện là 2 anh em trai một nhà nọ được thừa hưởng mỗi người 1 nửa mảnh đất bố để lại sau khi mất, nhưng lại kiện nhau ra tòa là đất chia không công bằng, đòi quan chia lại. Người anh nói người em có mảnh đất to hơn. Người em nói người anh mới nhận được nhiều đất hơn. Quan nói rất đơn giản: “Nếu ai cũng nghĩ phần của người kia to hơn vậy thì đổi luôn cho nhau là được rồi. Tại sao phải rắc rối tới đây kiện lên ta?” 2 anh em nhà nọ liền kéo nhau đi về, không ai dám phàn nàn gì nữa, an phận với phần đất của mình.

Mình tự hỏi sẽ thế nào nếu giờ có một vị quan siêu nhiên nào đó có thể hoán đổi giới tính. Liệu bao nhiêu người đàn ông cho rằng “phụ nữ muốn bình đẳng thì trách nhiệm và quyền lợi phải ngang nhau” khi nghe quan nói rằng: “Đã là như nhau hoàn toàn, phụ nữ hay đàn ông cũng vậy, để ta hoán đổi nhà ngươi thành phụ nữ” thì bao nhiêu đàn ông sẵn sàng dám trở thành phụ nữ để cho một phụ nữ khác trở thành đàn ông, hay lúc đó mới tỉnh ngộ quay đầu.

One thought on “Vấn đề đàn ông ga lăng và hoán đổi giới tính để thấy sự công bằng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s