Bài học về lòng bao dung

Ngày ở Fort Collins có lần Mac kể câu chuyện về 1 người đàn ông Tây Tạng. Ông giữ 1 tấm ảnh nhỏ trong ví nhưng bị quy phạm vào vấn đề chính trị, nên đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và tra tấn dã man.

Mac kể ngày thầy đến sân bay để đón ông, trông ông nhỏ thó và rõ ràng là phải chịu đựng những sự hành hạ dã man về mặt thể chất. Nhưng trái lại, Mac nói thầy gặp hiếm người có sự lạc quan, nhân ái và bao dung đến thế…

Our soul doesn’t need a masquerade

I have been telling apart appearance and so-called ‘soul’. But today I suddenly realize how similar they are. Just as I can use cosmetics for my face, I can cover what looks ‘ugly’ to people in my mentality.

I prefer light make-up through which I can still recognize the flaws of my face, though less apparently. But what about the dark side of my character? Should I wear a ‘thick make-up’ on it to make myself more ‘adorable’ in people’s eyes?